การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

9320390853856