ประชุมประชุมแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ในหัวข้อ
E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน “พลังคิดบวก : ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

 

 

EQ class ๑๙๐๓๐๔ 0005


         เรื่องที่แลกเปลี่ยน   E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน “พลังคิดบวก: ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

         วัตถุประสงค์      

2.1       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก

2.2   เพื่อเสริมสร้างแนวคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานเป็นทีม การประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

2.3       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

2.4   เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานและบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น

   จำนวนสมาชิก          33   คน

 

   ช่วงเวลาการพัฒนา    วันที่ 1 มีนาคม 2562