การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน มีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

EQ class ๑๙๐๓๐๔ 0014


 

การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

9320390853856