1

 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะฯเข้าร่วมพิธีฯศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 –29 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไปรายละเอียดคลิก

1

วันนี้ (วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561) นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม  ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

1

 

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561) เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาส ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป