กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ได้จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการค้าและเพาะเลี้ยงสุนัข แมว ในตลาดจตุจักร

1 12

           เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดจตุจักรพลาซ่ากองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการค้าและเพาะเลี้ยงสุนัข แมว ในตลาดจตุจักร เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางปฎิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสุนัข แมว ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดีภาพสัตว์ พ.ศ.2557

โดยมี น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. 

น.สพ.พงษ์เทพ เอกอุดมชัย ผอ.กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กสบ. 

สพ.ญ.เสาวนีย์ พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.

นายสมคิด วิมุกตานนท์ ปศุสัตว์พื้นที่ 5ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชน


 

 

ประชุมหารือการออกกฎหมายตาม พรบ.ป้องการทารุณกรรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาฟาร์มเพาะพันธ์ุสุนัขและแมว เพื่อการพาณิช

 

69926838 2427145717571412 1283749008761683968 n

 

เมื่อวันที่ 5 กย. 62 เวลา 12.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือการออกกฎหมายตาม พรบ.ป้องการทารุณกรรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาฟาร์มเพาะพันธ์ุสุนัขและแมว เพื้อการพาณิชพร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนองค์กรพิทักษ์สัตว์ไทย และผู้แทนองค์กร The Voice ณ รัฐสภา ถ.เกียกกาย

โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย และนายสัตวแพทย์พงษ์เทพ เอกอุดมชัย กสบ. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์


September 5, 2019 at 12.00pm

Mr.Prapat Potasuton, Duputy Ministy of Ministry of Agriculture and Cooperatives joined with Mr.Theerawut Suwathanachao, Director of Division of Animal Welfare and Veterinary Service along with representatives from relevant departments, non profit organizations and professionals to discuss The Cruelty Prevention and Welfare of Animal Act, B.E. 2557 (2014) for the process leading to the solutions of non-standards commercial animal breeding farm concerns today at Thai Paliament, Kiak Kai, Bangkok


 

 

 

2562 03 14b 024

 

 

                      วันที่​ 14​ มีนาคม​ 2562​ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​เป็นประธานเปิดงาน​โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ปีงบประมาณ​ 2562​ (Kick​ off)  พร้อมด้วย​นายลักษณ์​ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ โดยมีนายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ กล่าวรายงาน​  ณ​ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์​ จังหวัดปทุมธานี​ 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

10493228774784

 

                 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการได้บรรยายสรุปถึงโครงการโรงพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิดิอาท ในพระอุปถัมภ์

                 โดยมีเป้าหมายบริการรักษาสัตว์ที่ถูกกระทำการทารุณกรรม สัตว์จรจัดไม่มีเจ้าของ และสัตว์ของสถานสงเคราะห์สัตว์ ในบริเวณอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอใกล้เคียง การรักษามีทั้งแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม รังสี เภสัชกรรม และแผนกสัตว์ป่วยใน นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะส่งบุคลากรมาร่วมกันทำงานด้วย จากนั้นได้พานายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของสถานพยาบาลและบริเวณโดยรอบโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด


More Articles ...