รับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา


       1111

A1 NEW