ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

1111