ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

1111