1

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเสวนาเรื่อง"การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว...ควรรอไว้หรือไปต่อ" ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม