1

วันที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 16.00 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ณ มูลนิธิ The ARK อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์