นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

10493228774784

 

                 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการได้บรรยายสรุปถึงโครงการโรงพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิดิอาท ในพระอุปถัมภ์

                 โดยมีเป้าหมายบริการรักษาสัตว์ที่ถูกกระทำการทารุณกรรม สัตว์จรจัดไม่มีเจ้าของ และสัตว์ของสถานสงเคราะห์สัตว์ ในบริเวณอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอใกล้เคียง การรักษามีทั้งแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม รังสี เภสัชกรรม และแผนกสัตว์ป่วยใน นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะส่งบุคลากรมาร่วมกันทำงานด้วย จากนั้นได้พานายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของสถานพยาบาลและบริเวณโดยรอบโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด