ประชุมหารือการออกกฎหมายตาม พรบ.ป้องการทารุณกรรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาฟาร์มเพาะพันธ์ุสุนัขและแมว เพื่อการพาณิช

 

69926838 2427145717571412 1283749008761683968 n

 

เมื่อวันที่ 5 กย. 62 เวลา 12.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือการออกกฎหมายตาม พรบ.ป้องการทารุณกรรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาฟาร์มเพาะพันธ์ุสุนัขและแมว เพื้อการพาณิชพร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนองค์กรพิทักษ์สัตว์ไทย และผู้แทนองค์กร The Voice ณ รัฐสภา ถ.เกียกกาย

โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย และนายสัตวแพทย์พงษ์เทพ เอกอุดมชัย กสบ. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์


September 5, 2019 at 12.00pm

Mr.Prapat Potasuton, Duputy Ministy of Ministry of Agriculture and Cooperatives joined with Mr.Theerawut Suwathanachao, Director of Division of Animal Welfare and Veterinary Service along with representatives from relevant departments, non profit organizations and professionals to discuss The Cruelty Prevention and Welfare of Animal Act, B.E. 2557 (2014) for the process leading to the solutions of non-standards commercial animal breeding farm concerns today at Thai Paliament, Kiak Kai, Bangkok