เข้าตรวจสอบ ตลาดธนบุรีสนามหลวง ๒ โซนจำหน่ายสัตว์เลี้ยง

และให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗

 

1 14

 

วันนี้ วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ตลาดธนบุรีสนามหลวง ๒ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. และเจ้าหน้าที่ กสบ. ร่วมกับนายสมควร ปิยะพงศ์เดชาปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และนายภูเบศ หอมเจริญ รักษาการแทนปศุสัตว์พื้นที่ ๑๑ เข้าตรวจสอบ ตลาดธนบุรีสนามหลวง ๒ โซนจำหน่ายสัตว์เลี้ยง และให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ แก่ผู้ค้าสัตว์เลี้ยง และประชุมหารือเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงร่วมกับนายจิรวัฒน์ เกิดสกุล หัวหน้างานบริหารและพัฒนาตลาดธนบุรี สนามหลวง ๒