ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกระต่ายที่คอนโดบดินสวีทโฮม

ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

1 3

 


วันนี้ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มสัตวแพทย์บริการ และน.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นายสัตวแพทย์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

         เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกระต่ายที่คอนโดบดินสวีทโฮม ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ถูกเลี้ยงให้อยู่ในกรงที่โดนแสงแดดตลอดเวลา

         จากการตรวจสอบ พบผู้เลี้ยงชื่อ นางสาวชญานี ไพรินทร์ ได้เลี้ยงกระต่ายพันธุ์ลอป เพศผู้ สีเทา อายุประมาณ 7 ปี ไว้บริเวณหน้าห้องพักมาประมาณ 4 ปีแล้ว โดยกรงที่เลี้ยงถูกคลุมด้วยผ้าใบสีดำรอบด้าน มีแสงแดดส่องถึงภายในกรงบ้างบางช่วงเวลา ทำให้บรรยากาศภายในกรงช่วงนั้นร้อนอบอ้าวมากกว่าปกติ ซึ่งถือว่าผิดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

       จึงได้แจ้งผู้เลี้ยงให้จัดหาสถานที่สำหรับเลี้ยงใหม่ให้เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ แต่ผู้เลี้ยงไม่สามารถหาสถานที่สำหรับเลี้ยงใหม่ได้ จึงได้ส่งมอบกระต่ายให้แก่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพท ยบริการ กรมปศุสัตว์ ดูแลและจัดหาสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสมต่อไป