ตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพนกแก้ว ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

 

6


วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะ เข้าร่วมตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพนกแก้ว พร้อมกับ นางวรรณวิมล ทองคง ปศุสัตว์พื้นที่ 6 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มีการนำมาจัดแสดงอยู่ในบริเวณชั้น G ของห้าง

ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่มีผู้ร้องเรียนว่าอาจจะมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557


 

ที่มา : กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์