ประชุมหาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า มีแม่ค้าขายผักที่บริเวณป้ายรถเมล์ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต

1 8

 


วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง

      นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า มีแม่ค้าขายผักที่บริเวณป้ายรถเมล์ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต นำเต่ามาขายโดยจับเต่านอนหงายตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมร่วมกัน เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ตลาดนัดหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

      ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้พบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบเช่นเดียวกัน จึงได้หารือร่วมกัน ดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลบริเวณนี้ และผู้จัดการตลาดนัดเซียร์รังสิตถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยได้ชี้แจงถึงการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิถาพสัตว์ พ.ศ.2557 ตามมาตราที่ 20 และบทลงโทษตามมาตราที่ 31 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      โดยผู้จัดการตลาดจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ค้าขายและประชาชนทั่วไปผ่านทางจอทีวีบิลล์บอร์ดขนาดใหญ่หน้าห้างฯและจะช่วยสอดส่องดูแลหากพบเห็นผู้กระทำผิดจะแจ้งกรมปศุสัตว์ทันที    ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะ ๆต่อไป