เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

 

12880022078704


วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

       นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ และนางสาววชิราวรรณ เสนารักษ์ นิติกรกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอระแงะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ สรสันต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าร่วมตรวจสอบ

       จากการตรวจสอบพบว่า มีการจับแมวจรจัดจำนวน 2 ตัวขังกรงไว้อย่างเหมาะสม มีน้ำและอาหารที่เพียงพอ เพื่อรอการทำหมันและนำส่งต่อให้ทางเขตฯนำส่งไปเลี้ยงยังสถานที่ที่เตรียมไว้ต่อไปและจะดำเนินการทยอยจับแมวจรจัดที่เหลืออยู่โดยใช้กรงดักจับแมวที่ทางเขตได้นำมาไว้ให้ นอกจากนี้ กสบ.ได้ให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้อง และจะมาทำการตรวจสอบเป็นระยะๆต่อไป