เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

12965081473086

 


วันนี้ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 44 44/1 44/2 พหลโยธินซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพิชญา ปกป้อง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอระแงะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท เข้าร่วมตรวจสอบ

          จากการตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วจำนวน 3 ตัว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แยกขังไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 3 จุดเพื่อป้องกันการกัดกันเอง มีน้ำและอาหารที่เพียงพอ โดยจะขังไว้ในช่วงเวลากลางวันขณะที่เจ้าของไปทำงาน เนื่องจากสุนัขดุมาก อาจจะทำร้ายคนแก่ที่อาศัยอยู่ที่บ้าน เมื่อเจ้าของกลับมาถึงบ้านจึงจะปล่อยให้เดินเล่นรอบบ้านอย่างเหมาะสม

           นอกจากนี้ กสบ.ได้ให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม รวมถึงแนะนำเรื่องสุขภาพ และได้ลงบันทึกถ้อยคำกับเจ้าของบ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะมาทำการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ต่อไป