เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่เหมาะสม

13639963495478


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 2/283 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ นิติกร กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่เหมาะสม ร่วมกับน.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท นายวินัย นาเอก รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงใหญ่ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

พบเจ้าของบ้านชื่อ นางสาวสิริวรา วิสุทธิธัมม์ เลี้ยงแมวกว่า 300 ตัว ปัจจุบันประสบปัญหาวิกฤติโควิดอย่างหนักจึงไม่สามารถดูแลแมวเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม จึงได้ทำการมอบแมวทั้งหมดให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดูแลต่อไป

ทั้งนี้เจ้าของแมว รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และนิติกร กสบ.ได้ลงบันทึกถ้อยคำมอบแมวดังที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ