ประเด็นการหายไปของสุนัขในคอกที่ลดจำนวนไปอย่างน่าสงสัย

 

1 6

 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

ณ วัดโตนด ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

                  นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. ได้แก่ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรและนางสาวนุชนาฏ คำด่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ ณ วัดโตนด ตามคำร้องของนายโรเจอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) โดยเฉพาะประเด็นการหายไปของสุนัขในคอกที่ลดจำนวนไปอย่างน่าสงสัยร่วมกับนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายภาสกร กลมแก้ว ปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน

                   จากการเข้าตรวจสอบ พบนายชูชีพ วันขาว ผู้ดูแลศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันศูนย์พักพิงฯเลี้ยงสุนัขประมาณ 300 กว่าตัว มีการทำความสะอาดคอกเป็นประจำทุกเช้า ให้อาหารเม็ดมื้อเช้าและเย็น มีน้ำใส่กระถางให้ดื่มตลอดเวลา สุนัขทุกตัวได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรายงานการฉีดวัคซีนฯประจำปีของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหันจากการตรวจสอบสุขภาพสุนัขเบื้องต้นโดยนายสัตวแพทย์ กสบ. พบว่า สุนัขทุกตัวร่าเริงดี ตอบสนองต่อสิ่งเร้า(วิ่งไล่ เห่าเมื่อเจอคนแปลกหน้า) ไม่พบว่ามีตัวใดนอนป่วยหรือไม่สบายแต่อย่างใดพนักงานเจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นว่า ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แต่อย่างใด

                   ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการเลี้ยงและจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และเน้นย้ำให้ผู้ดูแลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

                     ต่อมา เวลา 13.00 น. ได้ทำการเข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด โดยมี ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรรมการ ฯ ตัวแทนกลุ่มคนรักสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนจากสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)

                       ทั้งนี้ กสบ.ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นในวันนี้ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แต่อย่างใดหากผู้ใดในที่ประชุมมีหลักฐานการทารุณกรรมสัตว์หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ให้ทำหนังสือพร้อมแนบหลักฐานการกระทำผิดแจ้งกรมปศุสัตว์อีกครั้ง เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ ฯตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป