ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจาก มูลนิธิ the voice

ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม

 

1 2

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

                            กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจาก มูลนิธิ the voice ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นสุนัขเพศเมีย จำนวน 6 ตัว โดยทางกลุ่มสัตวแพทย์บริการได้นำรถรักษาพยาบาลสัตว์ฉุกเฉินไปรับสุนัขมาจากโรงพยาบาลสัตว์แพลตตินั่ม และนำมาผ่าตัดทำหมันที่กลุ่มสัตวแพทย์บริการ ปทุมธานี การผ่าตัดสุนัขทุกตัวฟื้นตัวปกติดี จึงนำส่งโรงพยาบาลสัตว์แพลตินัมดูแลต่อ ตามที่ทาง the voice ประสานไว้ นอกจากนี้ ได้ทำการตรวจเลือด สุนัขเพศเมีย อีก 14 ตัวเพื่อตรวจความพร้อมก่อนการผ่าตัด ซึ่งถ้าผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติจะนัดทำหมันในครั้งต่อไป