เข้าตรวจสอบวัดสมานรัตนารามตามข้อร้องเรียนของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ เฮโล โฮฮิ้ว

 

1 6

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลก้อนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                  นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.) ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. ร่วมกับ น.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ และ น.สพ.ยศวีร์ ราเชนทร์อรรถวิทย์ ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบวัดสมานรัตนารามตามข้อร้องเรียนของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ เฮโล โฮฮิ้ว แจ้งว่า ที่วัดดังกล่าวมีการเลี้ยงนกและไก่จำนวนหนึ่งไว้ในกรง รวมถึงช้างจำนวน 10 เชือก ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

                  จากการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบ นายกฤษดา มหาวิริโยทัย กรรมการวัดสมานรัตนาราม ให้ถ้อยคำว่านกและไก่เหล่านี้ทางวัดได้มาจากโยมลูกศิษย์นำมาถวายเมื่อ 5 เดือนก่อน เพราะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ทางวัดจึงรับเลี้ยงไว้ในกรงแยกกัน ปัจจุบันทางวัดได้นำนกตัวที่ป่วย 3-4 ตัว มอบให้ชมรมคนรักนกนำไปให้สัตว์แพทย์รักษาและนำไปอุปการะต่อไปส่วนนกและไก่ที่เหลือได้แจ้งให้เจ้าของเดิมมารับกลับไปทั้งหมดแล้ว และทางวัดประกาศจะไม่ขอรับสัตว์เลี้ยงจากญาติโยมอีกต่อไปปัจจุบันไม่มีนกและไก่เหลืออยู่ในกรงแต่อย่างใด ส่วนช้างจำนวน10 เชือก ทางวัดยอมรับว่า ได้ทำการช่วยเหลือครอบครัวควาญช้างและช้าง ที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด ซึ่งจากการตรวจสอบสุขภาพช้างเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ พบว่า ช้างทุกเชือกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเพียงช้างเชือกหนึ่งที่ตาขวามีลักษณะขุ่น ทางวัดได้มีสัตวแพทย์เข้ามาทำการตรวจรักษาโดยให้ยาป้ายตาและใช้น้ำยาล้างตาเป็นประจำ ส่วนด้านการให้อาหารและน้ำ รวมถึงสถานที่เลี้ยงพบว่ามีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำการเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และจะเข้ามาทำการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ต่อไป


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลก้อนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.)

ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ.

ร่วมกับ น.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ และ น.สพ.ยศวีร์ ราเชนทร์อรรถวิทย์

ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์

 

เข้าตรวจสอบวัดสมานรัตนารามตามข้อร้องเรียนของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ เฮโล โฮฮิ้ว แจ้งว่า ที่วัดดังกล่าวมีการเลี้ยงนกและไก่จำนวนหนึ่งไว้ในกรง รวมถึงช้างจำนวน 10 เชือก ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

 

จากการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบ นายกฤษดา มหาวิริโยทัย กรรมการวัดสมานรัตนาราม ให้ถ้อยคำว่า

นกและไก่เหล่านี้ทางวัดได้มาจากโยมลูกศิษย์นำมาถวายเมื่อ 5 เดือนก่อน เพราะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ทางวัดจึงรับเลี้ยงไว้ในกรงแยกกัน ปัจจุบันทางวัดได้นำนกตัวที่ป่วย 3-4 ตัว มอบให้ชมรมคนรักนกนำไปให้สัตว์แพทย์รักษาและนำไปอุปการะต่อไป

ส่วนนกและไก่ที่เหลือได้แจ้งให้เจ้าของเดิมมารับกลับไปทั้งหมดแล้ว และทางวัดประกาศจะไม่ขอรับสัตว์เลี้ยงจากญาติโยมอีกต่อไป

ปัจจุบันไม่มีนกและไก่เหลืออยู่ในกรงแต่อย่างใด

 

ส่วนช้างจำนวน10 เชือก ทางวัดยอมรับว่า ได้ทำการช่วยเหลือครอบครัวควาญช้างและช้าง ที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด ซึ่งจากการตรวจสอบสุขภาพช้างเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ พบว่า ช้างทุกเชือกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเพียงช้างเชือกหนึ่งที่ตาขวามีลักษณะขุ่น ทางวัดได้มีสัตวแพทย์เข้ามาทำการตรวจรักษาโดยให้ยาป้ายตาและใช้น้ำยาล้างตาเป็นประจำ

 

ส่วนด้านการให้อาหารและน้ำ รวมถึงสถานที่เลี้ยงพบว่ามีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำการเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และจะเข้ามาทำการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ต่อไป