รับมอบอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกลขับดันลูกดอกด้วยแรงดันอากาศ รุ่น SV 1407

 

66F33AE9 F55C 429B 9AD2 FA6E0B3D3B13 L0 001

 

             วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) และนายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกลขับดันลูกดอกด้วยแรงดันอากาศ รุ่น SV 1407 จากนายสำเริง วรศรี และนายเฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ จำนวน 1 กระบอก พร้อมลูกดอกยาสลบจำนวน 10 ชิ้น และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมสัตว์ดุร้าย สัตว์เร่ร่อน สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค สัตว์ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนสัตว์ในงานปศุสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์