กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ
ในการแจ้งการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานราชการฯ

 

588965

 

###ครอบครัวปศุสัตว์ กสบ. ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง###

***กสบ. เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ ในการแจ้งการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานราชการฯ***

วันนี้ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ นำโดยนายสักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นส.ศุทธินี อัครชัยสกุล นายสัตวแพทย์ และนส.กัญญ์ณณัฐ ทองสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาลสัตว์ ที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ในการแจ้งการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานราชการฯ