" พิจารณา ร่าง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามกฏหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ "

2563 05 12a 013

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 
 
ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฏหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จำนวน 4 ฉบับ 
  1. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ ...
  2. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ ... 
  3. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ ...
  4. ประกาศ กษ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พ.ศ ...
 
 

 
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก
 
 
 
1111

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกระต่ายที่คอนโดบดินสวีทโฮม

ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

1 3

 


วันนี้ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มสัตวแพทย์บริการ และน.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นายสัตวแพทย์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

         เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกระต่ายที่คอนโดบดินสวีทโฮม ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ถูกเลี้ยงให้อยู่ในกรงที่โดนแสงแดดตลอดเวลา

         จากการตรวจสอบ พบผู้เลี้ยงชื่อ นางสาวชญานี ไพรินทร์ ได้เลี้ยงกระต่ายพันธุ์ลอป เพศผู้ สีเทา อายุประมาณ 7 ปี ไว้บริเวณหน้าห้องพักมาประมาณ 4 ปีแล้ว โดยกรงที่เลี้ยงถูกคลุมด้วยผ้าใบสีดำรอบด้าน มีแสงแดดส่องถึงภายในกรงบ้างบางช่วงเวลา ทำให้บรรยากาศภายในกรงช่วงนั้นร้อนอบอ้าวมากกว่าปกติ ซึ่งถือว่าผิดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

       จึงได้แจ้งผู้เลี้ยงให้จัดหาสถานที่สำหรับเลี้ยงใหม่ให้เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ แต่ผู้เลี้ยงไม่สามารถหาสถานที่สำหรับเลี้ยงใหม่ได้ จึงได้ส่งมอบกระต่ายให้แก่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพท ยบริการ กรมปศุสัตว์ ดูแลและจัดหาสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสมต่อไป


 

 

 

 

เข้าตรวจสอบ ตลาดธนบุรีสนามหลวง ๒ โซนจำหน่ายสัตว์เลี้ยง

และให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗

 

1 14

 

วันนี้ วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ตลาดธนบุรีสนามหลวง ๒ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. และเจ้าหน้าที่ กสบ. ร่วมกับนายสมควร ปิยะพงศ์เดชาปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และนายภูเบศ หอมเจริญ รักษาการแทนปศุสัตว์พื้นที่ ๑๑ เข้าตรวจสอบ ตลาดธนบุรีสนามหลวง ๒ โซนจำหน่ายสัตว์เลี้ยง และให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ แก่ผู้ค้าสัตว์เลี้ยง และประชุมหารือเกี่ยวกับ ปัญหาการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงร่วมกับนายจิรวัฒน์ เกิดสกุล หัวหน้างานบริหารและพัฒนาตลาดธนบุรี สนามหลวง ๒


 

 

 

 

กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 กรณี หมูป่า 2 ตัว

ที่วัดสิงห์ ถนนเอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. มีอาการเจ็บป่วย

 

1 1

 


 

วันนี้ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นายสัตวแพทย์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ และนายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มสัตวแพทย์บริการ พร้อมด้วย นายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ 11 นายชาญชัย สว่างหิรัญเกต เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสุเทพ เอี่ยมเงิน อาสาพัฒนาปศุสัตว์ เขตจอมทอง เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 กรณี หมูป่า 2 ตัวที่วัดสิงห์ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. มีอาการเจ็บป่วย

จากการตรวจสอบ พบผู้ร้อง ชื่อ นางทองสุข โค้วนฤมิตร อาศัยอยู่ชุมชนหลังวัดสิงห์ ได้เลี้ยงหมูป่าที่ถูกปล่อยทิ้งวัดไว้ตั้งแต่เล็ก จำนวน 2 ตัวในบริเวณหลังวัดสิงห์เป็นเวลากว่า 10 ปี พบว่า หมูป่าตัวแรก น้ำหนักประมาณ 300 ก.ก. มีอาการนอนเพลีย ลุกยืนไม่ได้ และมีแผลหนอง กลิ่นแรง แผลค่อนข้างลึกที่ผิวหนังกลางลำตัวด้านขวา จึงได้พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดอักเสบ และยากันหนอนแมลงวัน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เลี้ยงเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะร่างกายของสัตว์ และความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ได้

รวมทั้งให้ดูแลทำความสะอาดแผลเป็นประจำ ส่วนหมูป่าตัวที่ 2 น้ำหนักประมาณ 150 ก.ก. ขาหลังหัก เดินขาลากมาแล้วกว่า 5 เดือน แต่ร่าเริงดี กินอาหารได้ ไม่พบบาดแผลจึงได้แนะนำผู้เลี้ยงเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริเวณที่เลี้ยงให้สะอาด ปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ โดยภายหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ติดตามอาการของหมูป่าทั้ง 2 ตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป

 


 

เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

11

 

วันนี้ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ. ธนวัฒน์ พันธ์ุสนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่อาจเกิดจากสัตว์สู่คน โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในโครงการฯ ดังกล่าว

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ และ น.สพ.ธนาพิชญ์ ธรรมธิ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แก่ผู้ค้าสัตว์เลี้ยงภายในตลาดนัดจตุจักรด้วย