เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2561

9037672287790

 

                        เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์หาชาติฯ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2561

                         ซึ่งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป