กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสัตวแพทยสภา

ร่วมกันจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม 2562

1 11

 

                              วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ สัตวแพทย์ ความหลากหลายในหน้าที่กับการให้บริการสังคมไทย โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฝังไมโครชิพ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) โดยบุคลากรด้านสัตวแพทย์จากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการ นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง “วิชาชีพสัตวแพทย์กับการรับใช้สังคมไทย” ผู้ร่วมเสวนาเป็นสัตวแพทย์จากหลากหลายสายงาน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และบริษัทเอกชน เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของสัตวแพทย์ที่ควรมีต่อสังคมไทยในอนาคต รวมถึงมีการเสวนา เรื่อง “พี่เก่าเล่าเรื่อง” โดยสัตวแพทย์อาวุโส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับ สัตวแพทย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์จากหลากหลายหน่วยงาน กิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวให้ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพดี   ในราคาถูก เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกวัยบริโภคไข่ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ จากภาคเอกชน ณ บริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม เผยแพร่ สลก.