โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

1

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562

จัดโดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี