ประชุมหารือวิธีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....

1 3

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

                      นายสัตวแพทย์สมเกียรติพันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกลุ่มสัตวแพทย์บริการ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส เลขนานุการ และนายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูล นิติกรสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือวิธีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

                       โดยในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมโดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ ปศุสัตว์เขต 8 และผู้แทนปศุสัตว์เขต 9 และตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการหารือวิธีการประชุม ผู้เข้าร่วม และนัดหมายวันเวลา เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ดังกล่าวในครั้งต่อไป 

เข้าตรวจสอบวัดสมานรัตนารามตามข้อร้องเรียนของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ เฮโล โฮฮิ้ว

 

1 6

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลก้อนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                  นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.) ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. ร่วมกับ น.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ และ น.สพ.ยศวีร์ ราเชนทร์อรรถวิทย์ ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบวัดสมานรัตนารามตามข้อร้องเรียนของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ เฮโล โฮฮิ้ว แจ้งว่า ที่วัดดังกล่าวมีการเลี้ยงนกและไก่จำนวนหนึ่งไว้ในกรง รวมถึงช้างจำนวน 10 เชือก ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

                  จากการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบ นายกฤษดา มหาวิริโยทัย กรรมการวัดสมานรัตนาราม ให้ถ้อยคำว่านกและไก่เหล่านี้ทางวัดได้มาจากโยมลูกศิษย์นำมาถวายเมื่อ 5 เดือนก่อน เพราะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ทางวัดจึงรับเลี้ยงไว้ในกรงแยกกัน ปัจจุบันทางวัดได้นำนกตัวที่ป่วย 3-4 ตัว มอบให้ชมรมคนรักนกนำไปให้สัตว์แพทย์รักษาและนำไปอุปการะต่อไปส่วนนกและไก่ที่เหลือได้แจ้งให้เจ้าของเดิมมารับกลับไปทั้งหมดแล้ว และทางวัดประกาศจะไม่ขอรับสัตว์เลี้ยงจากญาติโยมอีกต่อไปปัจจุบันไม่มีนกและไก่เหลืออยู่ในกรงแต่อย่างใด ส่วนช้างจำนวน10 เชือก ทางวัดยอมรับว่า ได้ทำการช่วยเหลือครอบครัวควาญช้างและช้าง ที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด ซึ่งจากการตรวจสอบสุขภาพช้างเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ พบว่า ช้างทุกเชือกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเพียงช้างเชือกหนึ่งที่ตาขวามีลักษณะขุ่น ทางวัดได้มีสัตวแพทย์เข้ามาทำการตรวจรักษาโดยให้ยาป้ายตาและใช้น้ำยาล้างตาเป็นประจำ ส่วนด้านการให้อาหารและน้ำ รวมถึงสถานที่เลี้ยงพบว่ามีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำการเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และจะเข้ามาทำการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ต่อไป


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลก้อนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.)

ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ.

ร่วมกับ น.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ และ น.สพ.ยศวีร์ ราเชนทร์อรรถวิทย์

ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์

 

เข้าตรวจสอบวัดสมานรัตนารามตามข้อร้องเรียนของเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ เฮโล โฮฮิ้ว แจ้งว่า ที่วัดดังกล่าวมีการเลี้ยงนกและไก่จำนวนหนึ่งไว้ในกรง รวมถึงช้างจำนวน 10 เชือก ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

 

จากการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบ นายกฤษดา มหาวิริโยทัย กรรมการวัดสมานรัตนาราม ให้ถ้อยคำว่า

นกและไก่เหล่านี้ทางวัดได้มาจากโยมลูกศิษย์นำมาถวายเมื่อ 5 เดือนก่อน เพราะประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ทางวัดจึงรับเลี้ยงไว้ในกรงแยกกัน ปัจจุบันทางวัดได้นำนกตัวที่ป่วย 3-4 ตัว มอบให้ชมรมคนรักนกนำไปให้สัตว์แพทย์รักษาและนำไปอุปการะต่อไป

ส่วนนกและไก่ที่เหลือได้แจ้งให้เจ้าของเดิมมารับกลับไปทั้งหมดแล้ว และทางวัดประกาศจะไม่ขอรับสัตว์เลี้ยงจากญาติโยมอีกต่อไป

ปัจจุบันไม่มีนกและไก่เหลืออยู่ในกรงแต่อย่างใด

 

ส่วนช้างจำนวน10 เชือก ทางวัดยอมรับว่า ได้ทำการช่วยเหลือครอบครัวควาญช้างและช้าง ที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด ซึ่งจากการตรวจสอบสุขภาพช้างเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ พบว่า ช้างทุกเชือกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเพียงช้างเชือกหนึ่งที่ตาขวามีลักษณะขุ่น ทางวัดได้มีสัตวแพทย์เข้ามาทำการตรวจรักษาโดยให้ยาป้ายตาและใช้น้ำยาล้างตาเป็นประจำ

 

ส่วนด้านการให้อาหารและน้ำ รวมถึงสถานที่เลี้ยงพบว่ามีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำการเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และจะเข้ามาทำการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ประเด็นการหายไปของสุนัขในคอกที่ลดจำนวนไปอย่างน่าสงสัย

 

1 6

 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

ณ วัดโตนด ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

                  นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. ได้แก่ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรและนางสาวนุชนาฏ คำด่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ ณ วัดโตนด ตามคำร้องของนายโรเจอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) โดยเฉพาะประเด็นการหายไปของสุนัขในคอกที่ลดจำนวนไปอย่างน่าสงสัยร่วมกับนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายภาสกร กลมแก้ว ปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน

                   จากการเข้าตรวจสอบ พบนายชูชีพ วันขาว ผู้ดูแลศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันศูนย์พักพิงฯเลี้ยงสุนัขประมาณ 300 กว่าตัว มีการทำความสะอาดคอกเป็นประจำทุกเช้า ให้อาหารเม็ดมื้อเช้าและเย็น มีน้ำใส่กระถางให้ดื่มตลอดเวลา สุนัขทุกตัวได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรายงานการฉีดวัคซีนฯประจำปีของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหันจากการตรวจสอบสุขภาพสุนัขเบื้องต้นโดยนายสัตวแพทย์ กสบ. พบว่า สุนัขทุกตัวร่าเริงดี ตอบสนองต่อสิ่งเร้า(วิ่งไล่ เห่าเมื่อเจอคนแปลกหน้า) ไม่พบว่ามีตัวใดนอนป่วยหรือไม่สบายแต่อย่างใดพนักงานเจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นว่า ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แต่อย่างใด

                   ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการเลี้ยงและจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และเน้นย้ำให้ผู้ดูแลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

                     ต่อมา เวลา 13.00 น. ได้ทำการเข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด โดยมี ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรรมการ ฯ ตัวแทนกลุ่มคนรักสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนจากสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)

                       ทั้งนี้ กสบ.ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นในวันนี้ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แต่อย่างใดหากผู้ใดในที่ประชุมมีหลักฐานการทารุณกรรมสัตว์หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ให้ทำหนังสือพร้อมแนบหลักฐานการกระทำผิดแจ้งกรมปศุสัตว์อีกครั้ง เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ ฯตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


  

ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจาก มูลนิธิ the voice

ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม

 

1 2

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

                            กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจาก มูลนิธิ the voice ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นสุนัขเพศเมีย จำนวน 6 ตัว โดยทางกลุ่มสัตวแพทย์บริการได้นำรถรักษาพยาบาลสัตว์ฉุกเฉินไปรับสุนัขมาจากโรงพยาบาลสัตว์แพลตตินั่ม และนำมาผ่าตัดทำหมันที่กลุ่มสัตวแพทย์บริการ ปทุมธานี การผ่าตัดสุนัขทุกตัวฟื้นตัวปกติดี จึงนำส่งโรงพยาบาลสัตว์แพลตินัมดูแลต่อ ตามที่ทาง the voice ประสานไว้ นอกจากนี้ ได้ทำการตรวจเลือด สุนัขเพศเมีย อีก 14 ตัวเพื่อตรวจความพร้อมก่อนการผ่าตัด ซึ่งถ้าผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติจะนัดทำหมันในครั้งต่อไป


ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสุนัข ตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์


1 3


วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 46/255 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพฯ

                     นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.)ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ.ได้แก่ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรและนางสาวนุชนาฏ คำด่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสุนัข ณ บ้านหลังดังกล่าวอีกครั้งหลังครบกำหนดนัดหมายหลังจากการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

                      ร่วมกับนายเทวัญ สร้อยสุมาลี ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครนายปิยพงษ์ มิ่งสกุล ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ และนายยศวีร์ ราเชนทร์อรรถวิทย์ ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.นิมิตใหม่โดยมี คุณเก๋ นางสาวชลลดา เมฆราตรี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) และนายพีระบุญ เจริญวัย ประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ The Hope Thailand เข้าร่วมสังเกตการณ์

                       จากการเข้าตรวจสอบ พบนายอรรถพล เจริญพิทักษ์ อายุ 61 ปี ได้มีการนำสุนัขบางส่วนไปอาบน้ำ ตัดขน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการทำความสะอาดในบริเวณบ้าน รวมถึงกำจัดหญ้าและวัชพืชรอบบ้านแต่อย่างใดคุณเก๋ นางสาวชลลดา เมฆราตรี มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) จึงได้อาสาขอนำสุนัขทั้งหมด 41 ตัว (ตัวผู้ 17 ตัวและตัวเมีย 24 ตัว) ไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์แพลทตินัม โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของสุนัข(ตามบันทึกถ้อยคำที่แนบมาพร้อมนี้) หากตรวจสุขภาพแล้วพบว่า สุนัขแข็งแรงปกติ จะนำกลับมาให้เจ้าของเลี้ยงดังเดิม และในกรณีที่สุนัขป่วยมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) จะดำเนินการรักษาต่อไป

                      สำหรับการยินยอมยกสุนัขให้หรือไม่ยินยอมยกสุนัขให้แก่มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) นั้น ให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างมูลนิธิฯกับเจ้าของสัตว์ ต่อไป