ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจาก มูลนิธิ the voice

ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม

 

1 2

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

                            กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจาก มูลนิธิ the voice ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นสุนัขเพศเมีย จำนวน 6 ตัว โดยทางกลุ่มสัตวแพทย์บริการได้นำรถรักษาพยาบาลสัตว์ฉุกเฉินไปรับสุนัขมาจากโรงพยาบาลสัตว์แพลตตินั่ม และนำมาผ่าตัดทำหมันที่กลุ่มสัตวแพทย์บริการ ปทุมธานี การผ่าตัดสุนัขทุกตัวฟื้นตัวปกติดี จึงนำส่งโรงพยาบาลสัตว์แพลตินัมดูแลต่อ ตามที่ทาง the voice ประสานไว้ นอกจากนี้ ได้ทำการตรวจเลือด สุนัขเพศเมีย อีก 14 ตัวเพื่อตรวจความพร้อมก่อนการผ่าตัด ซึ่งถ้าผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติจะนัดทำหมันในครั้งต่อไป


ประเด็นการหายไปของสุนัขในคอกที่ลดจำนวนไปอย่างน่าสงสัย

 

1 6

 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

ณ วัดโตนด ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

                  นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. ได้แก่ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรและนางสาวนุชนาฏ คำด่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ ณ วัดโตนด ตามคำร้องของนายโรเจอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) โดยเฉพาะประเด็นการหายไปของสุนัขในคอกที่ลดจำนวนไปอย่างน่าสงสัยร่วมกับนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายภาสกร กลมแก้ว ปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน

                   จากการเข้าตรวจสอบ พบนายชูชีพ วันขาว ผู้ดูแลศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันศูนย์พักพิงฯเลี้ยงสุนัขประมาณ 300 กว่าตัว มีการทำความสะอาดคอกเป็นประจำทุกเช้า ให้อาหารเม็ดมื้อเช้าและเย็น มีน้ำใส่กระถางให้ดื่มตลอดเวลา สุนัขทุกตัวได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรายงานการฉีดวัคซีนฯประจำปีของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหันจากการตรวจสอบสุขภาพสุนัขเบื้องต้นโดยนายสัตวแพทย์ กสบ. พบว่า สุนัขทุกตัวร่าเริงดี ตอบสนองต่อสิ่งเร้า(วิ่งไล่ เห่าเมื่อเจอคนแปลกหน้า) ไม่พบว่ามีตัวใดนอนป่วยหรือไม่สบายแต่อย่างใดพนักงานเจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นว่า ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แต่อย่างใด

                   ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการเลี้ยงและจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และเน้นย้ำให้ผู้ดูแลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

                     ต่อมา เวลา 13.00 น. ได้ทำการเข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด โดยมี ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรรมการ ฯ ตัวแทนกลุ่มคนรักสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนจากสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)

                       ทั้งนี้ กสบ.ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นในวันนี้ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 แต่อย่างใดหากผู้ใดในที่ประชุมมีหลักฐานการทารุณกรรมสัตว์หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ให้ทำหนังสือพร้อมแนบหลักฐานการกระทำผิดแจ้งกรมปศุสัตว์อีกครั้ง เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ ฯตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


  

นเทศเขต7 ๒๑๐๕๑๗ 65

                          ด้วยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ ได้กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งในส่วนของคณะทำงานตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ระดับจังหวัด และคณะทำงานกำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งการติดตามการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์และการออกตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แบบออนไลน์ สรุปรายงานสถิติสัตว์ป่วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์ และเรื่องร้องเรียนที่พบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ การติดตามการจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอและรูปแบบการติดตามการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วยการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และการติดตามการตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ โดยการติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๗ จัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔


  

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสุนัข ตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์


1 3


วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 46/255 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพฯ

                     นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ(กสบ.)ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ.ได้แก่ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรและนางสาวนุชนาฏ คำด่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสุนัข ณ บ้านหลังดังกล่าวอีกครั้งหลังครบกำหนดนัดหมายหลังจากการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

                      ร่วมกับนายเทวัญ สร้อยสุมาลี ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครนายปิยพงษ์ มิ่งสกุล ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ และนายยศวีร์ ราเชนทร์อรรถวิทย์ ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.นิมิตใหม่โดยมี คุณเก๋ นางสาวชลลดา เมฆราตรี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) และนายพีระบุญ เจริญวัย ประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ The Hope Thailand เข้าร่วมสังเกตการณ์

                       จากการเข้าตรวจสอบ พบนายอรรถพล เจริญพิทักษ์ อายุ 61 ปี ได้มีการนำสุนัขบางส่วนไปอาบน้ำ ตัดขน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการทำความสะอาดในบริเวณบ้าน รวมถึงกำจัดหญ้าและวัชพืชรอบบ้านแต่อย่างใดคุณเก๋ นางสาวชลลดา เมฆราตรี มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) จึงได้อาสาขอนำสุนัขทั้งหมด 41 ตัว (ตัวผู้ 17 ตัวและตัวเมีย 24 ตัว) ไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์แพลทตินัม โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของสุนัข(ตามบันทึกถ้อยคำที่แนบมาพร้อมนี้) หากตรวจสุขภาพแล้วพบว่า สุนัขแข็งแรงปกติ จะนำกลับมาให้เจ้าของเลี้ยงดังเดิม และในกรณีที่สุนัขป่วยมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) จะดำเนินการรักษาต่อไป

                      สำหรับการยินยอมยกสุนัขให้หรือไม่ยินยอมยกสุนัขให้แก่มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) นั้น ให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างมูลนิธิฯกับเจ้าของสัตว์ ต่อไป


  

เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่เหมาะสม

13639963495478


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 2/283 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ นิติกร กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กสบ. เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่เหมาะสม ร่วมกับน.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท นายวินัย นาเอก รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงใหญ่ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

พบเจ้าของบ้านชื่อ นางสาวสิริวรา วิสุทธิธัมม์ เลี้ยงแมวกว่า 300 ตัว ปัจจุบันประสบปัญหาวิกฤติโควิดอย่างหนักจึงไม่สามารถดูแลแมวเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม จึงได้ทำการมอบแมวทั้งหมดให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดูแลต่อไป

ทั้งนี้เจ้าของแมว รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และนิติกร กสบ.ได้ลงบันทึกถ้อยคำมอบแมวดังที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ