1

 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะฯเข้าร่วมพิธีฯศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 –29 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไปรายละเอียดคลิก

ภาพ   ธงชัย  สาลี  สลก.