กรมปศุสัตว์ ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ รูปแบบใหม่ใช้เป็นครั้งแรกที่ จ.ชัยภูมิ

e71c145d c5f9 4f8f 94a3 cddf48fb7ed2

 

                    วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ประกอบพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมเกียรติศรีษะเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินางศรีสมัยโชติวณิชย์ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์และองค์กรปกครองท้องถิ่นมีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมออกหน่วยกว่า 200 คนให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและพยาธิเก็บตัวอย่างสำรวจโรคการจัดเวทีนิทรรศการความรู้การเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเป้าหมายให้บริการเจ้าของสัตว์ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธุ์ 2562 มีชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวมารับบริการจำนวนมาก

          นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อีกด้วย เป็นโครงการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์จัดต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ 50 เป็นโครงการที่สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงาน ตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นจังหวัดแรกที่นำรูปแบบใหม่มาใช้ในการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ โดยมีการสำรวจข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการ ก่อนที่จะลงพื้นที่ดำเนินการ ทำให้สามารถจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่าง  ได้ตรงตามความต้องการ เปิดบริการไม่กี่ชั่วโมงสามารถผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวได้กว่า 300 ตัว หลังจากนี้ จะสรุปผลการดำเนินการเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และนำมาปรับปรุงโครงการต่อไป นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จังหวัดชัยภูมิ ได้รับโอกาสเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นจังหวัดที่ 50 และเป็นครั้งของของจังหวัดที่มีโครงการดี  อย่างนี้

          อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า ทางกรมฯ ยังคงดำเนินการเข้มกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเป็นโรคที่ร้ายแรง เกิดขึ้นกับใครคนใดแล้วไม่มียารักษา ล่าสุด ได้ตั้งสถานพักพิงสุนัขจรจัด เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะสุนัขจรจัดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ จึงต้องหาวิธีการทำให้สุนัขเหล่านี้มีที่อยู่ ขณะนี้ มีกฎหมายออกมา มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากนี้ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง  ก็จะมาดูแลในเรื่องนี้

ที่มาของข่าว : NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

                  สำนักข่าวมติชน ออนไลน์