ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ผ่านการประชุมออนไลน์ออนไลน์ (Zoom Meeting)

 

13115

 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เลขานุการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ มอบหมายให้นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสัตวแพทย์บริการ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ

และทีมจัดการประชุมจาก กสบ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ออนไลน์ (Zoom Meeting)

      ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายมาโนช เฟื่องฟูพงศ์ ประธานอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นประธานการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ คือ เพื่อหารือรูปแบบแผนในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนสิงหาคม 2565