โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดตาก

DSCF7438

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 นักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้. กรมปศุสัตว์  ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 400 ราย โคเนื้อ-กระบือ 2,693 ตัว สุนัขและแมว 800 ตัว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ยอดสัตว์ รวมทั้งสิ้น 10,000 ตัว โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมปฏิบัติถวายงานรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ การปฏิบัติงานให้บริการในจังหวัดตากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอเม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีแนวชายแดนติดต่อกับพม่า สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งโค กระบือ สุกร แพะและสัตว์ปีก จะได้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล ซึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลสถานบริการภาครัฐ  กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน–ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คนมิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 

1111

ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3/2562

 

10942367723725

 

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดตาก 23-26 ธันวาคม 2562

2. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12-16 มกราคม 2563

3. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี 17-20 กุมภาพันธ์ 2563

4. พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด 17-20 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมที่จัดให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามความต้องการในของเกษตรในที่ และเกษตรกร ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 


 

1

 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะฯเข้าร่วมพิธีฯศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 –29 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไปรายละเอียดคลิก

กรมปศุสัตว์ ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ รูปแบบใหม่ใช้เป็นครั้งแรกที่ จ.ชัยภูมิ

e71c145d c5f9 4f8f 94a3 cddf48fb7ed2

1

วันนี้ (วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561) นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม  ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์