เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2561

9037672287790