กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรณบุรี

 

 

2563 07 20 0037

 

 

                   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายภูวสิษฐ์  บวรธีราเศรษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งข้าราชการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมงาน

 

1111