ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีพบช้างเร่ร่อน

ตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

 

825215

 

                        กองสารวัตรและกักกัน โดย น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผอ.กสก และหัวหน้าด่านฯ ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

                        โดยมี นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผอ.กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีพบช้างเร่ร่อน ตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557