กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 กรณี หมูป่า 2 ตัว

ที่วัดสิงห์ ถนนเอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. มีอาการเจ็บป่วย

 

1 1

 


 

วันนี้ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นายสัตวแพทย์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ และนายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มสัตวแพทย์บริการ พร้อมด้วย นายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ 11 นายชาญชัย สว่างหิรัญเกต เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสุเทพ เอี่ยมเงิน อาสาพัฒนาปศุสัตว์ เขตจอมทอง เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 กรณี หมูป่า 2 ตัวที่วัดสิงห์ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. มีอาการเจ็บป่วย

จากการตรวจสอบ พบผู้ร้อง ชื่อ นางทองสุข โค้วนฤมิตร อาศัยอยู่ชุมชนหลังวัดสิงห์ ได้เลี้ยงหมูป่าที่ถูกปล่อยทิ้งวัดไว้ตั้งแต่เล็ก จำนวน 2 ตัวในบริเวณหลังวัดสิงห์เป็นเวลากว่า 10 ปี พบว่า หมูป่าตัวแรก น้ำหนักประมาณ 300 ก.ก. มีอาการนอนเพลีย ลุกยืนไม่ได้ และมีแผลหนอง กลิ่นแรง แผลค่อนข้างลึกที่ผิวหนังกลางลำตัวด้านขวา จึงได้พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดอักเสบ และยากันหนอนแมลงวัน พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เลี้ยงเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะร่างกายของสัตว์ และความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ได้

รวมทั้งให้ดูแลทำความสะอาดแผลเป็นประจำ ส่วนหมูป่าตัวที่ 2 น้ำหนักประมาณ 150 ก.ก. ขาหลังหัก เดินขาลากมาแล้วกว่า 5 เดือน แต่ร่าเริงดี กินอาหารได้ ไม่พบบาดแผลจึงได้แนะนำผู้เลี้ยงเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริเวณที่เลี้ยงให้สะอาด ปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ โดยภายหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ติดตามอาการของหมูป่าทั้ง 2 ตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป