1

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการฯ 2 ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และกำแพงเพชร และพิจารณา แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

Cr : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก