4
 
 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวคำถวายพระพรและถวายความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ภาพ/ข่าว: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์