เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVIC 19 จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลสัตว์ทุกแห่ง

ให้จัดส่งแบบรายงานสถิติสัตว์ป่วยทางช่องทางอิเล็กทรอนิกทาง E-mail : vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

หากเป็นสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ต่างจังหวัด กรุณานำส่งหน่วยงานในพื้นที่

***โปรระบุชื่อสถานพยาบาลสัตว์และเลขใบอนุญาตของท่านให้ชัดเจน

download