นายธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. และคณะ ลงพื้นที่เพื่อพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชนบริเวณโดยรอบศูนย์รักษ์สุนัขของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

9

 

 

                   กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ว่า ประชาชชนโดยรอบศูนย์รักษ์สุนัขของเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขของศูนย์รักษ์สุนัขฯ ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ดังรบกวน กลิ่นเหม็นจากน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ซากสุนัขตายไม่มีผู้จัดเก็บความสกปรกจากการที่มีบุคคลนำอาหารมาให้สุนัข เป็นต้น

                  ดังนั้น กรมปศุสัตว์ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ กสบ. และ สพส. โดยมีผู้อำนวยการ กสบ. เป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชนบริเวณโดยรอบศูนย์รักษ์สุนัขของเทศบาลเมืองหัวหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุป จัดทำแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา ในวันที่ 18 มีนาคม 2562