กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล

100722

  

download