กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563

1 35

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  วันคริสต์มาสเป็นวันรำลึกถึงองค์พระเยซู ศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งได้มีการจัดงานเลี้ยงและกิจกรรมแลกของขวัญภายในกลุ่มงาน และเพื่อฉลองในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2564