2

 

“โครงการสัตวแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา จังหวัดนครพนม”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายชาธิป รุจนเสรี) คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔ วัน เป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอธาตุพนม อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ ๔๗๒ ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ๒,๓๒๕ ตัว บูรณาการผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔ วัน

กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหา ด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

1111