กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการร่วม Kick Off

กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสา

พัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

007

 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิถาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการเข้าร่วมการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ“ ณ วัดลำพระยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดและปล่อยขบวนจิตอาสาเพื่อดำเนินการกิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา