กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

 

1

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท
 
สำหรับพิธีในวันนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์นำไหว้พระพุทธอุดมสุข ไหว้ศาลพระภูมิ และไหว้ศาลตายาย อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีสงฆ์ มีการบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และพระสงฆ์พรมน้ำมนต์ พิธีตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 
 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจ มีความสุขกายและสุขใจตลอดไป
 
ภาพข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์
1111