กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดศรีสะเกษ

112397 0

 

กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ,สำนักงานปศุสัตว์เขต 3,ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และเครือข่ายภาคีมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการดำเนินงานดังนี้

1. ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้ารับบริการ 103 คน

- ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 185 ตัว

เป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 26 ตัว

     สุนัขเพศเมีย จำนวน 36ตัว

     แมวเพศผู้ จำนวน 33 ตัว

     แมวเพศเมีย จำนวน 90 ตัว

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 219 ตัว เป็น

     สุนัข จำนวน 155 ตัว

     แมว จำนวน 64 ตัว

2. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้ารับบริการ 133 คน

-ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 162 ตัว

เป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 34 ตัว

     สุนัขเพศเมีย จำนวน 23 ตัว

     แมวเพศผู้ จำนวน 70 ตัว

     แมวเพศเมีย จำนวน 35 ตัว

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 233 ตัว เป็น

     สุนัข จำนวน 169 ตัว

     แมว จำนวน 64 ตัว

**สรุปยอดทำหมัน วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น**

     แมวเพศผู้จำนวน 103 ตัว

     แมวเพศเมียจำนวน 125 ตัว

     สุนัขเพศผู้จำนวน 60 ตัว

     สุนัขเพศเมียจำนวน 59 ตัว

รวมเป็นยอดทั้งสิ้น 347 ตัว

**ฉีดวัคซีน สุนัขรวม 324 ตัว และแมวรวม 128 ตัว รวมยอดฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 452 ตัว**

#กลุ่มสัตวแพทย์บริการ

#กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง