กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ วัดคลองครุ (วัดปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 

temp ca327e322e706a06d7471f8c3476a6008 4996544155984105705 178084782537219 0


     วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมกับ สำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร, สำนักงานปศุสัตว์เขต 1, สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดคลองครุ (วัดปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 167 ราย

2. ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 263 ตัว แบ่งเป็น

       - แมวเพศผู้ 92ตัว

       - แมวเพศเมีย 121ตัว

       - สุนัขเพศผู้ 24ตัว

       - สุนัขเพศเมีย 26ตัว

3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 201 ตัว แบ่งเป็น

       - แมว129ตัว

       - สุนัข 72ตัว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการดูแลสัตว์เลี้ยงภายหลังการผ่าตัดทำหมันให้กับประชาชนผู้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการอีกด้วย

#กลุ่มสัตวแพทย์บริการ

#กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง