กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ตามโครงการปศุสัตว์สัญจรเพื่อสัตว์ด้อยโอกาส ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 S 7061544 0

 

            เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2567 กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอวด ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 6 บ้านช่องแพต ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด ซึ่งปัจจุบันได้รับอุปการะสุนัขและแมวจำนวน 50 ตัวที่ยังไม่ได้ทำหมัน เกรงว่าจะมีการแพร่ขยายพันธ์ประกอบกับเจ้าของบ้านประสบปัญหาทางการเงินที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหมันจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมปศุสัตว์เข้าให้การช่วยเหลือ

            ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผ่าตัดทำหมันจำนวนทั้งหมด 51 ตัว แบ่งเป็น

            - สุนัขเพศเมีย 3 ตัว

            - แมวเพศผู้ 21 ตัว

            - แมวเพศเมีย 27 ตัว

2. บริการตรวจสุขภาพให้สุนัขและแมวภายในพื้นที่ดังกล่าว พบว่าสุนัขและแมวส่วนใหญ่มีปรสิตภายนอกจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อโรคและพยาธิสภาพได้ ทางกลุ่มสัตวแพทย์บริการจึงดำเนินการฉีดยากำจัดปรสิตภายนอก ให้ยาถ่ายพยาธิในทางเดินอาหาร และให้ยาบำรุงเลือดแก่สุนัขและแมวทุกตัวที่เข้ารับบริการทำหมัน

3. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลหลังการผ่าตัดทำหมัน การป้องกันการเลีย/การกัดแทะแผลโดยการใส่เสื้อหลังผ่าตัด ซึ่งทางกลุ่มสัตวแพทย์บริการได้จัดทำเสื้อดังกล่าวจากเสื้อที่ประชาชนนำมาบริจาคก่อนหน้านี้

               ทั้งนี้กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มีแผนออกหน่วยปศุสัตว์สัญจรเพื่อสัตว์ด้อยโอกาสเพื่อให้บริการประชาชน เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีต่อไป

#กลุ่มสัตวแพทย์บริการ

#กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง